Popolna poroka, fotografiranje zaposlenih in skupinska fotografija

Portretno fotografiranje zaposlenih je pogosto težko uskladiti glede na urnike zaposlenih. Še toliko težje se vsi zaposleni srečajo za skupinsko fotografijo. A vedno obstaja tudi rešitev: Portretne fotografije zaposlenih združimo v skupinsko fotografijo. V  primeru, ko kdo zapusti podjetje ali se na novo pridruži se lahko njegova fotografija odstrani oz. doda na skupinsko fotografijo. Takšen sistem se lahko uporabi tudi za pare. Kot vidite v spodnjem primeru. Ob pripravah za odajo na Pop TV Popolna poroka sem fotografiral posamezne pare, nato pa le te združil v skupinsko fotografijo.

Enak postopek je bil v primeru podjetja AS invest iz Novega mesta. Zaposleni v tem podjetju so veliko naokoli zaradi nadzora gradbišč. Zato je bilo težko z organizirati, da so na en dan vsi zaposleni v podjetju. Tako sem fotografiral vsakega posebej in potem vse združil v skupinsko fotografijo zaposlenih. To se je tudi zaradi odhodov in prihodov zaposlenih v podjetju kasneje izkazalo za zelo uporabno.

Leave a Reply